ระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะ (Parking Guidance System) – เจอที่จอดไว ไม่เสียเวลาขับวน

เมื่อต้องหาที่จอดรถ ปัญหาที่หลายคนพบเจอคือ เวลาที่ต้องเสียไปกับการวนหาที่จอดรถ ซึ่งบางคนอาจใช้เวลานานกว่า 30 นาที หากการหาที่จอดรถยุ่งยากและเสียเวลานานเกินไป อาจทำให้คนมาใช้บริการน้อยลง และเจ้าของกิจการอาจเสียโอกาสที่จะมีรายได้ต่อวันเพิ่มขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ สถานที่จอดรถที่ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มักจะส่งผลกระทบอีกหลายด้าน ทั้งปัญหาจราจรติดขัด ซึ่งเพิ่มจำนวนปริมาณก๊าซมลพิษในอากาศ ขัดต่อนโยบายของสถานประกอบการบางแห่งที่รณรงค์การใช้พลังงานแบบ ECO รวมถึงการใช้ที่จอดไม่ถูกต้อง ทำให้การบริหารจัดการที่จอดรถไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ทำความรู้จักกับ ระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะ (Ultrasonic Parking Guidance System)

ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ หรือระบเซ็นเซอร์ตรวจจับรถ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยหาจุดจอดรถได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์ Guidance Ultrasonic Sensor โดยสามารถประมวลผลแบบ Real-Time และนำมาแสดงผลบนป้ายไฟ LED เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้ทันทีว่ามีที่จอดรถเหลืออยู่กี่ช่องจอด
นอกจากนี้ เซ็นเซอร์จอดรถยังช่วยนำทางให้ลูกค้าหาที่จอดรถได้ทันที ด้วยการสังเกตจากสัญญาณไฟเหนือช่องจอดรถ หากไฟแสดงสีเขียว หมายถึงมีที่จอดรถว่าง หรือแสดงสัญญาณไฟสีแดงหรือไม่แสดงสัญญาณไฟ เมื่อมีรถจอดอยู่ในช่องจอดนั้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการบางแห่งอาจเลือกใช้ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับนำทางที่จอดรถ ซึ่งแตกต่างจากการใช้เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคตรวจจับรถ โดย 1 เซ็นเซอร์ สามารถอ่านทะเบียนรถได้ 3 เลน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซ็นเซอร์ได้
นอกจากนี้ระบบกล้องวงจรปิดยังสามารถแสดงตำแหน่งของรถได้ว่าจอดอยู่ตรงไหน เหมาะกับลานจอดรถขนาดใหญ่ กว้างขวาง ช่วยให้ลูกค้าหาที่จอดรถได้ง่ายขึ้น เพียงแตะหน้าจอทัชสกรีนก็แสดงผลได้ทันทีว่ารถจอดอยู่ตรงเสาหรือโซนที่เท่าไหร่ และช่วยนำทางไปยังจุดจอดรถได้อย่างถูกต้อง แต่มีข้อเสียตรงที่ หากมีรถจอดซ้อนคัน จะทำให้ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนผิดพลาดได้

แนะนำระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะจาก CIT

ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะของ CIT ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค เพื่อตรวจจับรถยนต์ในจุดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถเลือกสถานะไฟสำหรับตำแหน่งของจุดจอดรถในรูปแบบที่ต้องการได้ เช่น สีเขียว สำหรับจุดจอดรถที่ยังว่างอยู่ สีน้ำเงิน สำหรับที่จอดรถพิเศษ สำหรับคนพิการ หรือใช้สำหรับเก็บรถเข็น และไฟสีแดง ที่ระบุว่ามีรถจอดแล้ว หรือถ้าอยากประหยัดไฟก็สามารถเลือกให้ไฟสถานะดับลงเมื่อมีรถเข้ามาจอดได้เช่นกัน
นอกจากระบบแนะนำที่จอดรถ ที่มีอุปกรณ์รองรับตามมาตรฐานแล้ว CIT ยังมีทีมบริการหลังการขายที่มีความชำนาญ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อการใช้งานของระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับจุดจอดรถมีประสิทธิสูงสุดตลอดการใช้งาน

หลักการทำงานของระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะ

โดยทั่วไป หลักการทำงานของระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ป้ายแสดงผลนอกอาคาร (Outdoor LED Display)

ป้ายแสดงผลนอกอาคาร (Outdoor LED Display) – เป็นจอ LED ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้าที่จอดรถ แสดงจำนวนของจุดจอดรถที่พร้อมให้บริการในแต่ละชั้น ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ทันทีว่าจะจอดรถที่ชั้นไหนได้บ้าง เพิ่มความสะดวกสบาย และได้ที่จอดรถอย่างรวดเร็ว

2. ป้ายแสดงผลในอาคาร (Indoor LED Display)

ป้ายแสดงผลในอาคาร (Indoor LED Display) – เป็นจอ LED ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารที่จอดรถแต่ละชั้น แสดงผลจุดจอดรถที่พร้อมให้บริการในแต่ละโซน โดยแสดงจำนวนที่จอดรถว่างและนำทางไปยังจุดจอดรถได้ทันที

3. ไฟแสดงผลเหนือที่จอดรถ (LED Indicator Lamp)

ไฟแสดงผลเหนือที่จอดรถ (LED Indicator Lamp) – เป็นหลอดไฟแสดงสถานะของจุดจอดรถ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสังเกตได้ง่ายว่ามีจุดจอดรถตรงไหนว่างอยู่บ้าง ซึ่งโดยทั่วไป ไฟแสดงผลเหนือที่จอดรถ แบ่งออกเป็น 3 สี ดังนี้

  • ไฟสีเขียว หมายถึง จุดจอดรถว่าง
  • ไฟสีแดง หรือ ไม่มีไฟ หมายถึง มีรถจอดแล้ว
  • ไฟสีน้ำเงิน หมายถึง ที่จอดรถพิเศษ สำหรับผู้พิการ หรือที่จอดรถสำหรับลูกค้าวีไอพี ที่จัดโซนไว้ให้บริการที่จอดรถโดยเฉพาะ

4. ระบบนำทางลานจอดรถอัจริยะ (Ultrasonic Parking Guidance System)

ระบบนำทางลานจอดรถอัจริยะ (Ultrasonic Parking Guidance System) – เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค ใช้สำหรับตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาจอดและระบุจำนวนของจุดจอดรถว่างในแต่ละโซนได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อมูลไปยังไฟสถานะเหนือที่จอดรถและจอ LED แสดงผลเหนือที่จอดรถ โดยจุดติดตั้งเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคอยู่ที่ความสูงประมาณ 180 – 220 ซม. ซึ่งอาคารบางแห่งมีการยกเสาขึ้นสูงในบริเวณลานจอดรถ เพื่อให้รถตู้สามารถเข้ามาจอดได้

5. ซอฟต์แวร์การจัดการที่จอดรถ (Guidance Controller)

ซอฟต์แวร์การจัดการที่จอดรถ (Guidance Controller) – ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคที่ติดตั้งตรงลานจอดรถ มาแสดงข้อมูลสถิติของที่จอดรถได้แบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือโดยซอฟต์แวร์ที่จอดรถสามารถรองรับเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งได้สูงสุดถึง 3 เมตร ช่วยให้ห้างสรรพสินค้าหรือสถานประการนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ภาพตัวอย่าง

ข้อมูลสถิติของที่จอดรถบนเว็บไซต์

ข้อมูลสถิติของที่จอดรถบนแอปพลิเคชัน

ข้อดีของระบบนำทางลานจอดรถอัจฉริยะ

ประโยชน์ของระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรถ มีทั้งข้อดีสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และเป็นผลดีสำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน ไม่ต้องหงุดหงิดกับการหาที่จอดรถนาน
  • แก้ปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณที่จอดรถ ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
  • ลดการปล่อยควันพิษในอากาศ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่จอดรถ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลมาดูแลตรงบริเวณลานจอดรถ
  • ช่วยให้ผู้บริหารนำข้อมูลสถิติของที่จอดรถมาใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น จัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ หรือช่วงลดราคา Mid Night Sale เนื่องจากสามารถเช็กจำนวนผู้มาใช้บริการในแต่ละวันได้ว่าจำนวนมากน้อยแค่ไหน
  • เพิ่มโอกาสที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดนาน ทำให้มีปริมาณรถ เข้า – ออก ต่อวันเพิ่มมากขึ้น
  • เสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรมีความก้าวหน้า และใส่ใจกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะเหมาะกับพื้นที่ลานจอดแบบไหน?

เพิ่มความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการลานจอดรถ ให้หาที่จอดไวขึ้น ง่ายขึ้น ด้วยการ ใช้ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ หมาะกับอาคารจอดรถที่มีรถ เข้า – ออก ต่อวันเป็นจำนวนมาก เจอปัญหารถติดในลานจอด เช่น ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , สนามบิน , โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ , คอนโดมิเนียม ฯลฯ
ภาพตัวอย่างสถานประกอบการที่เลือกใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับจุดจอดรถ (Car Parking Censor) จาก CIT

ศูนย์การค้า The Promenade และ แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

รพ.พญาไท ศรีราชา

สรุป

ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ใส่ใจในความสะดวกสบายของลูกค้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาคนมาดูแลสถานที่จอดรถ และได้ประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งยังสามารถนำข้อมูลของที่จอดรถในแต่ละวันมาใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารกิจการให้มั่นคง ช่วยให้ปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี (CIT) คือผู้นำด้านเทคโนโลยี ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบริหารลานจอดรถครบวงจร เราเป็นที่ 1 ด้านความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ