ไม้กั้นแบบแขนพับ ไม้ตะแกรง

พื้นที่ลานจอดรถที่มีข้อจำกัดจำเป็นต้องใช้แขนกั้นพิเศษ หรือ ความต้องการของลูกค้าที่มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง ในการติดตั้งรูปแบบไม้แขนกั้น เช่นไม้กั้นแบบตะแกรง เพื่อป้องกันการรุกล้ำแบบประตูจะไม่สามมุดเข้ามาให้พื้นที่ได้ ไม้กั้นแบบ90องศา เป็นรุปแบบการติดตั้งที่มีความเฉพาะของความสูงของพื้นที่ ทีมีอยู่จำกัด เช่นลานจอดรถในตึก ไม้กั้นแบบแขนตรงเป็นไม้แขนกั้นที่นิยมใช้กันทั่วไป เน้นสำหรับการกั้นเฉพาะรถยนต์ ที่มีความรวดเร็ว และพับเก็บได้สะดวก

error: Content is protected !!