ไม้แขนกั้นพับงอแบบ 90องศา ใต้อาคารจอดรถ

ไม้กั้นพับ90องศา เหมาะที่จะใช้งานอาคารจอดรถที่มีเพดานต่ำ เช่น ที่จอดรถใต้ดิน โดยการออกแบบให้เหมาะต่อการใช้งาน ความสูงที่จำกัดไม่เกิน 2.5เมตร