บทความ

license plate recognition โดยพัฒนาคนไทย

LPR ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ในหมู่บ้าน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ในรูปแบบควบคุมการเข้า-ออก (ทดแทนการใช้บัตร) หมู่บ้านในปัจจุบันยังมีการใช้บัตรคีย์การ์ดเพื่อใช้ในการเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด หรือหน่วยงานราชการและในส่วนของผู้ที่มาติดต่อซึ่งทำให้ให้เกิดความล่าช้าตรงบริเวณทางเข้า-ออกเกิดการติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเร่งรีบที่จะออกไปทำธุระ จึงเกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อความสะดวกตอบรับกับเทคโนโลยี 4.0 ที่เชื่อมโยงระบบ AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์การแสดงตัวตนของสมาชิกที่ ทดแทนบัตรคีย์การ์ด หรือบัตร Easypass[...]