บทความ

ไม่หมดความสุข..ในวันหยุด

ไม่หมดความสุข ในวันหยุด ในวันหยุดพักผ่อน ไม่ว่าใครก็อยากพักผ่อนอย่างสบายใจ ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลใจไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม   ยิ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่คุณอยู่หรืออาจไม่อยู่บ้าน ความไม่ปลอดภัยในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคุณ เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะหาทางหลีกเลี่ยงก็เป็นไปได้อยาก เพราะบ้านก็ต้องอยู่ห้างก็ต้องเดิน ในเมื่อคุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ ก็ต้องหาทางป้องกันความปลอดภัย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของ Creative[...]

license plate recognition โดยพัฒนาคนไทย

LPR ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ในหมู่บ้าน

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ในรูปแบบควบคุมการเข้า-ออก (ทดแทนการใช้บัตร) หมู่บ้านในปัจจุบันยังมีการใช้บัตรคีย์การ์ดเพื่อใช้ในการเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด หรือหน่วยงานราชการและในส่วนของผู้ที่มาติดต่อซึ่งทำให้ให้เกิดความล่าช้าตรงบริเวณทางเข้า-ออกเกิดการติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเร่งรีบที่จะออกไปทำธุระ จึงเกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อความสะดวกตอบรับกับเทคโนโลยี 4.0 ที่เชื่อมโยงระบบ AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์การแสดงตัวตนของสมาชิกที่ ทดแทนบัตรคีย์การ์ด หรือบัตร Easypass[...]

error: Content is protected !!