VisitorWORKS

ระบบจัดการข้อมูลผู้มาติดต่อ Visitor เป็นตัวช่วยในการทราบข้อมูลต่างๆของผู้ที่มาติดต่อและยังสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงหรือบริหารสถานที่ของท่านได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการและช่วยลดปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายและไม่ชอบความยุ่งยาก.

ความสามารถของตัวโปรแกรม

-รองรับการใช้งาน โรงแรม คอนโด บริษัทที่ทำการ หมู่บ้าน ได้และยังสามารถสลับโหมดเพื่อนให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้งอีกด้วย

-รองรับระบบผู้มาติดต่อแบบคนเดียวหรือหมู่คณะ

-สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อได้ทั้ง ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชนหรือ เลขใบขับขี่ได้อีกด้วย

-สามารถบันทึกภาพบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ได้

-บันทึกภาพใบหน้าผู้มาติดต่อ หรือสิ่งของได้ ผ่านกล้อง

-บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้สูงสดมากกว่า 2 ปีในรุ่นมาตรฐานและสามารถเพิ่ม Option ขยายความจุได้ถึง 10 ปี

-สามารถอ่านบัตรแสดงตัวผู้มาติดต่อที่คลื่นความถี่ 125KHz/13.56MHz

-สามารถใช้งานได้พร้อมกันมากกว่า 20 ทางเข้า-ออก

-Report รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ประจำวัน เดือน เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารหรือสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยได้ต่อไป

จุดเด่นของระบบ VisitorWORKS

-ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และประโยชน์ใช้สอยที่มากมาย

-ช่วยลดปัญหาในการกรอกข้อมูล

-การจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยในระดับสูง

-มีการรองรับการขยายตัว เละสามารถติดตั้งพร้อมกันหลายจุดได้

-มีระบบกำหนดบัญชีดำ และบัญชีที่คอยติดตามเผ้าระวังได้

error: Content is protected !!