ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ LPR ( License Plate Recognition)

ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ แม่นยำ 98% เจ้าแรก ดีที่สุด ติดต่อ 02-5871191

คือ กล้องที่ใช้สำหรับอ่านเลขทะเบียนรถยนต์ ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกให้รถยนต์ทุกคัน เพียงแต่ขับรถผ่านกล้อง ด้านหน้ารถจะมีป้ายทะเบียนติดอยู่ ระบบจะประมวลผล image processing หมวดตัวอักษรและเลขทะเบียน ออกมาได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ

ระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย100% ไม่ใช่ระบบจากต่างประเทศมาดัดแปลง ซึ่งระบบจะไม่สเถียร อ่านติดบ้างไม่ติดบ้าง โดยที่ความสามารถของมันอยู่ที่กล้องคมชัดสูง ระบบการประมวลผลที่รวดเร็ว และแม่นยำ  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแบบ4.0 ที่พัฒนานวัตกรรม ลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน  การใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุม โดยเลือกบริษัทที่มีผลงานได้การยอมรับ ถือเป็นการันตี ว่าระบบสามารถใช้งานได้จริง ไม่ขายฝัน จนก่อให้เกิดการฟ้องร้องตามมา ผู้บริโภคควรตรวจสอบให้ดีก่อนเลือกใช้บริการ

LPR (License Plate Recognition)

ระบบอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถ คือ  ระบบที่ใช้ในการอ่านเลขป้ายทะเบียนรถยนต์โดยใช้งานร่วมกับกล้องที่จับภาพป้ายทะเบียนรถจากวีดีโอที่กล้องถ่ายไว้ตลอดเวลาและนำรูปป้ายทะเบียนนั้นมาแปลงเป็นตัวหนังสือและตัวเลข ทั้งตัวอักษรด้านหน้าเลขทะเบียน ตัวเลขทะเบียนและชื่อจังหวัด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการเข้าออกของรถใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน 1 วินาทีต้อป้าย สามารถจับภาพได้รวดเร็ว แม้รถจะขับมาด้วยความเร็ว 120 กม/ชม

license plate recognition โดยพัฒนาคนไทย

ภาพแสดงการจัดวางอุปกรณ์ไม้กั้นพร้อมระบบอ่านป้ายทะเบียน

การบันทึกทะเบียนรถรวบคุมการเข้าออกแทนการแลกบัตร

จับภาพได้ชัดเจนทั้งกลางวัน กลางคืนและตอนที่ฝนตกอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ทุกประเภท ทั้งป้ายประมูล ป้ายที่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ หรือป้ายที่สกปรก รองรับป้ายทะเบียน ที่มีตัวอักษรและตัวเลข 7 หลัก  โดยระบบจะเก็บข้อมูลการเข้า-ออกของรถแต่ละคันไว้ทั้งหมด  เพื่อจะได้นำข้อมูลมาดูย้อนหลังหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆและสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ excel และ pdf เพื่อให้ง่ายต้องการดูรายงานได้

ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถของ Visitor Management Systems

อ่านทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

กล้องอ่านทะเบียนรถ

(License Plate Recognition Camera)

รูปแบบการตรวจนับรถ

                 ใช้ในการตรวจนับรถบริเวณที่มีรถสัญจรเยอะหรือด่านตรวจต่างๆ ที่ยากต่อการจดบันทึกข้อมูลทะเบียนของรถทุกคันที่ผ่าน และยากต่อการนับจำนวนรถทุกคันที่ขับผ่านซึ่งระบบอ่านทะเบียนรถสามารถจับภาพป้ายทะเบียนรถที่ขับผ่านด้วยความเร็วได้อย่าง

รวดเร็วและชัดเจน ระบบจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่ามีรถผ่านจุดนี้กี่คันและทะเบียนใดบ้าง

ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนในรูปแบบควบคุมการเข้า-ออก (ทดแทนการใช้บัตร)

หมู่บ้านในปัจจุบันยังมีการใช้บัตรคีย์การ์ดเพื่อใช้ในการเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด หรือหน่วยงานราชการและในส่วนของผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งทำให้ให้เกิดความล่าช้าตรงบริเวณทางเข้า-ออกเกิดการติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเร่งรีบที่จะออกไปทำธุระ

จึงเกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อความสะดวกตอบรับกับเทคโนโลยี 4.0 ที่เชื่อมโยงระบบ AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์การแสดงตัวตนของสมาชิกที่ ทดแทนบัตรคีย์การ์ด หรือบัตร Easypass ในปัจจุบันโดยไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล

ทำให้ระบบนี้เป็นที่นิยมในโครงการหมู่บ้านใหม่ หรือ คอนโดมิเนียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถทราบถึงสมาชิกที่ผ่านไป ว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไร ท่านชื่ออะไร อยู่ซอยไหน ผ่านการแสกนป้ายทะเบียนรถ อีกทั้ง สมาชิกก็เกิดความสะดวกสบายในการผ่านทางโดยไม่ต้องเปิดกระจก หรือยื่นบัตร ก็ผ่านเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำงาน กล้องจับภาพป้ายทะเบียนแล้วตรงกับข้อมูลรถของคนในหมู่บ้านที่บันทึกไว้ระบบ ก็จะสั่งให้ไม้กั้นเปิดอัตโนมัติได้เลยโดยไม่ต้องรอ รปภ.กดเปิดไม้กั้นให้และยังใช้คัดกรอง คนนอกที่จะเข้ามาภายในหมู่บ้าน โดยต้องผ่านการอนุญาตจาก รปภ. ด้วยการแลกบัตรก่อน ถึงจะสามารถเข้าได้ เพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน