ระบบแนะนำที่จอดรถ (Parking Guidance System)

Parking Guidance System หรือ ระบบแนะนำที่จอดรถ ตัวระบบจะมี sensor ที่ติดตั้งอยู่เหนือช่องที่จอดรถ เพื่อเป็นการตรวจจับรถยนต์ที่จอดอยู่ในช่องจอดรถนั้นๆ โดยเมื่อมีรถจอดอยู่ที่ช่องจอดรถ เซนเซอร์ไฟที่อยู่เหนือช่องจอดรถจะเป็นสีแดง และช่องจอดรถที่ว่างอยู่ จะมีสถานะไฟสีเขียว เมื่อมีรถเข้ามาจอดในช่องจอดรถ ไฟสถานะก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง และข้อมูลของที่จอดรถนั้นก็จะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งตัวระบบนี้จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของสถานที่คือสามารถจัดการระบบการจอดรถได้ดีมากขึ้นในอนาคต และทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบาย ประหยัดเวลามากขึ้นด้วยนั่นเอง

เป็นระบบที่มี Sensor ติดตั้งบริเวณเหนือช่องที่จอดรถเพื่อตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาบริเวณช่องจอด เมื่อมีรถอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์นั้นสัญญาณไฟช่องจอดนั้นจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง และข้อมูลที่จอดรถนั้นจะถูกส่งไปยังส่วนกลางของระบบจะไปแสดงที่ป้ายจอดรถหลักเพื่อจัดการบริหารพื้นที่ในส่วนนั้นๆ

เป็นระบบที่มี Sensor ติดตั้งบริเวณเหนือช่องที่จอดรถเพื่อตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาบริเวณช่องจอด เมื่อมีรถอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์นั้นสัญญาณไฟช่องจอดนั้นจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง และข้อมูลที่จอดรถนั้นจะถูกส่งไปยังส่วนกลางของระบบจะไปแสดงที่ป้ายจอดรถหลักเพื่อจัดการบริหารพื้นที่ในส่วนนั้นๆ
 1. ในส่วนของเจ้าของสถานที่
  1. สามารถจัดการพื้นที่ในการจอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทำให้รายเพิ่มขึ้น และลูกค้าเพิ่มขึ้น
  3. นำข้อมูลส่วนกลางไปจัดการพัฒนาจัดการและบริหารต่อไป
  4. ลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งในและนอกพื้นที่
 2. ในส่วนของผู้ใช้บริการ
  1. ลดการใช้น้ำมัน
  2. ประหยัดเวลาในการหาพื้นที่ในการจอดรถเหมาะสำหรับผู้ที่เร่งรีบ
  3. อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาใช้บริการ
  4. มีเวลาให้กับงานและธุระมากขึ้น

ระบบบริหารลานจอดรถ  |  ไม้กั้นรถยนต์