ระบบ VMS (Visitor management system)

ระบบจัดการข้อมูลผู้มาติดต่อ หรือ Visitor management system นิยมใช้ในหลากหลายธุรกิจที่ต้องรองรับผู้คนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม โรงงาน คอนโดมิเนียม และธุรกิจอื่นๆอีกหลายธุรกิจ ซึ่งตัวระบบนี้สามารถรองรับบุคคลได้ตั้งหนึ่งคนไปจนถึงหลายบุคคล สามารถอ่านบัตรได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้มากกว่า 15 ทางเข้าออก และยังใช้กับการขนส่งสินค้าเข้าออกในสถานที่ได้อีกด้วยค่ะ โดยเครื่องนี้จะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้มาเยือน ทั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน ทะเบียนรถ ประเภทรถ ยี่ห้อรถ และยังรวมถึงการจดจำข้อมูลผ่านกล้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่งระบบนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง 4 พันล้านรายการ และยังสามารถเขียนรายงานสรุปข้อมูลประจำวันเพื่อนำเสนอต่อทางบริษัทได้อีกด้วยค่ะ ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หลากหลายธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ระบบ Visitor Card status นั้นสามารถแสดงรายละเอียดว่าการ์ดได้ใช้งานไปแล้วหรือยังไม่ได้ใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RFID ได้ซึ่งติดตั้งตามส่วนต่างๆของพื้นที่ทำให้เราทราบถึงการใช้งานในส่วนของพื้นที่นั้นๆได้อีกด้วย

 • รองรับการใช้งานของ บริษัท โรงแรม โรงงาน คอนโด และอื่นๆซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดให้เหมาะสมกับสถานที่ได้
 • รองรับการใช้งานสำหรับ ผู้มาเยือนท่านเดียว หลายท่าน ลูกค้าวีไอพี หรือสินค้าเข้า ออก และอื่นๆ
 • สามารถบันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน และอื่นๆของผู้มาติดต่อ
 • ระบบสามารถจดจำทะเบียนรถ ประเภทรถ ยี่ห้อรถ บุคคลที่มาติดต่อ และเรื่องที่มาติดต่อได้
 • สามารถจำข้อมูลผ่านระบบกล้อง IPCAM/WEBCAM เพื่ออบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้มากสุด 4พันล้านรายการโดย 500ตัวอักษร/รายการ
 • รองรับการอ่านบัตรของผู้มาติดต่อโดยใช้ความถี่ 125 KHz/13.56MHz ตามมาตรฐาน
 • รองรับการอ่านบัตรบาร์โคด(Barcode) ที่มีการพิมจากบัตรกระดาษหรือพลาสติก
 • มีระบบแนะนำตัวอักษรอัจฉริยะเมื่อป้อน ชื่อ สกุล ของผู้มาติดต่อ
 • แสดงข้อมูลอัจฉริยะโดยสามารถแนะนำชื่อบริษัท ชื่อผู้มาติดต่อ ทำให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูล
 • ใช้งานได้มากกว่า 15 ทางเข้า ออกโดยไม่ต้องยึดบัตรไว้
 • สามารถพิมรายละเอียดต่างๆ รวมถึงแจ้งเตือนความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวัง
 • สามารถเขียนรายงานสรุปข้อมูลประจำวันเพื่อนำเสนอต่อทางบริษัท