สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ (Loop Detector)

Loop Detector (ลูปดีเทคเตอร์) เป็นส่วนประกอบในการทำงานของไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ในการจัดการพื้นที่บริการลานจอดรถและความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการ โดยลูปดีเทคเตอร์ นั้นมีการทำงานที่ช่วยในการตรวจจับเหล็กหรือโลหะที่เข้ามาใกล้ตัวลูปฯ ไม่ให้เกิดการชนหรือกระแทกกับตัวของไม้กั้นรถยนต์ ระยะการตรวจจับของ Loop Detector นั้นมีระยะ 20 – 50 เมตรโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพกำลังส่ง และชนิดของเซ็นเซอร์ที่ใช้ ซึ่งเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านไม้กระดกเข้ามาใกล้ ลูปดีเทคเตอร์จะมีการทำงานโดยจะตรวจเช็คว่ามีรถยนต์ที่อยู่ในระยะของแขนกั้นหรือไม่ เมื่อรถเคลื่อนที่มาอยู่ในระยะสายลูปที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้นจะทำการส่งสัญญาณเตือน ซึ่งการติดตั้งสายลูปนั้นอาจติดตั้ง 1 วง หรือ 2 วงก็ได้ ตัวอย่างเช่น 2 วง ซึ่งจะฝังไว้ตรงหน้าและหลังไม้กั้นโดยมีระยะห่างที่เหมาะสม ทำให้เราทราบว่ารถยนต์นั้นจะเคลื่อนที่ผ่านแขนกั้นและพ้นจากระยะของไม้แขนกั้นไปแล้ว เป็นต้น

สำหรับติดตั้งในระบบแขนกั้นรถยนต์ มีความสำคัณเหมือนกับโฟโต้เซนเซอร์ (Photo Sensor) คือช่วยให้ลานที่จอดรถมีความสมบูรณ์และเกิดความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันไม้แขนกั้นฟาดตีรถหรือตีโดนวัตถุ อีกสิ่งคือการสั่งการให้ไม้กระดกรถยนต์ปิดอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งผ่าน โดยที่รปภไม่ต้องไปจัดการหรือบริหารลานจอดเมื่อรถวิ่งผ่านระบบไม้กั้นไปแล้ว

เรียกได้ว่า ลูปดีเทกเตอร์ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาในตอนที่รถจอดอยู่ โดยในขณะที่รถจอดอยู่ตัวแขนไม้กั้นนั้นจะทำการยกขึ้นและค้างไว้จนกว่ารถนั้นจะเคลื่อนที่ผ่านตัวลูปดีเทคเตอร์ไปนั่นเอง ลูปฯนั้นสามารถทำงานได้ทั้งกลางแจ้งและในอาคารอีกด้วย