เครื่องคิดค่าจอดอัตโนมัติ CRT-P8000

 

เครื่องคิดค่าจอดรถอัตโนมัติ สำหรับคำนวนและชำระค่าบริการลานจอดรถ ใช้ได้ทั้งในอาคารจอดรถ หรือ ขาเข้าและขาออกของลานจอด สามารถกำหนดให้ชำระค่าบริการตั้งแต่ในลานจอดแล้วค่อยไปคืนบัตรที่ขาออก หรือ จะชำระค่าบริการที่ขาออก แล้วไม้กั้นถึงจะเปิดให้ออกจากลานจอดได้

สามารถแก้ไขค่าบริการลานจอดรถได้ตลอด ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยเก็บค่าบริการลานจอดรถซึ่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และยังรองรับการทำงานของระบบคิดค่าบริการที่จอดรถแบบปกติได้ เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น

 

บันทึกข้อมูลการทำรายการของผู้ใช้บริการไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบ

หน้าจอแสดงผลการทำงาน เวลา และ ประเภทของผู้ใช้บริการ

มีเสียงระบบแนะนำการทำงาน

มีปุ่มกดขอความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง

 

รายงานการบริหารจัดการแยกเป็นหัวข้อสะดวกในการเรียกดู

ลดต้นทุนในการบริหารจัดการประหยัดค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอน

  • ใส่บัตรจอดรถ
  • ตรวจสอบค่าบริการถ
  • ชำระค่าบริการลานจอดรถ
  • รับเงินทอน
  • รับใบเสร็จ (ถ้าเลือกรับ)

 

 ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอทัชสกรีน

มีระบบสำรองไฟ

มีพัดลมระบายความร้อนและช่องระบายอากาศ

ชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร