Main Board Controller

Main Board Controller(อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบ Access Control)

กล่องควบคุมหลัก เป็นบอร์ดควบคุมสั่งการให้ไม้กั้นเปิดอัตโนมัติโดยเจ้าของลานจอดรถหรือผู้มีอำนาจควบคุมดูแลและป้อนข้อมูลข้อผู้ใช้งานผูกกับบัตรประเภทต่างๆ โดยสามารถระบุชื่อของผู้ใช้งาน บ้านเลขที่ ทะเบียนรถของผู้ถือบัตร วันหมดอายุ เพศ อาชีพโดยวันหมดอายุมีความจำเป็นมากสำหรับโครงการหมู่บ้านเนื่องจากสามารถนำมาเป็นเครื่องมือควบคุมจัดการ ในส่วนของการเก็บค่าส่วนกลางได้เป็นอย่างดีเป็นการกระตุ้น ทำให้ลูกบ้านเกิดการกระตือรือร้นจ่ายค่าส่วนกลางเพื่อปกป้องสิทธิในการเข้าทางของหมู่บ้านเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ[...]