ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันของระบบไม้กั้น (safety barrier system)

อุปกรณ์ป้องกันของระบบไม้กั้น (safety barrier system)

ลำแสงเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ-โฟโต้เซนเซอร์ (Photo Sensor)

  • อุปกรณ์ชนิดนี้คือ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบไม้แขนกั้นเลยทีเดียวและเป็นอุปกรณ์ที่ไม้กั้นทุกเครื่องต้องมีเปรียบเสมือนหัวใจหลัก ติดตั้งในตำแหน่งแนวเดียวกับระบบไม้แขนกั้น ระดับความสูง60-80cmจากพื้น ถึงอยู่กับการบริหารลานจอดรถนั้นว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้ผ่านนั้นเป็นประเภทใด หากเป็นในรูปแบบรถบรรทุกควรยกระดับสูงให้มากกว่าปกติ เพื่อที่โฟโต้เซอร์ตรวจจับได้ถึง สามารถใช้ได้กับประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประตูสวิงอัตโนมัติ ประตูสไลด์อัตโนมัติ

ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆในการติดตั้งอุปกรณ์ไม้กั้นหรือประตูบานเลื่อน

– การทำงานของโฟโต้เซนเซอร์

มีอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณลำแสงประเภทอินฟราเรท ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณอินฟราเรท ลำแสงยิงเป็นแนวเส้นตรง ระยะทางที่ใช้งานอยู่ระหว่าง2.5-10เมตร  โฟโต้เซนเซอร์จะทำงานเมื่อมีวัตถุมาขวาง ระบบจะทำงานแขนกั้นยกค้างแช่ไว้จนกว่า วัตถุที่ขวางเคลื่อนผ่านไป ไม้แขนกั้นจะยกลงปิดลงอัตโนมัติ ลำแสงอินฟราเรทเป็นทำแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  การที่ลำแสงอินฟราเรทจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีตัวรับและตัวส่งสัญญาณเชื่อมหากันเป็นเส้นโดยที่ไม่มีสิ่งไหนมาบดบังการทำงาน ตัวอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้กำลังไฟฟ้าขนาด12vหรือ24v

ทำให้ไม่เกิดอันตรายในการเดินสายใต้พื้นถนนระหว่างตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณ  

– หน้าที่การใช้งาน

ในการใช้งานในระบบไม้กั้นรถยนต์นั้น มีความสำคัญคือช่วยทำให้ลานจอดรถมีความปลอดภัยคือช่วยป้องกันไม้แขนกั้นฟาดตีรถหรือตีโดนวัตถุ อีกส่วนที่ระบบโฟโต้เซนเซอร์ทำคือการสั่งการให้ไม้กระดกรถยนต์ปิดอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งผ่าน โดยที่รปภไม่ต้องไปจัดการหรือบริหารลานจอดเมื่อรถวิ่งผ่านระบบไม้กั้นไปแล้ว

– ประเภทของโฟโต้เซนเซอร์แบ่งออกเป็น3ประเภทต่างลักษณะการใช้งาน

  1. โฟโต้เซนเซอร์แบบเดินสาย เป็นแบบที่ได้ความนิยมสูงสุดเนื่องจากความเสถียรในการใช้งาน สามารรถทำงานได้เป็นอย่างดี เป็นโฟโตเซนต์ที่สามารถทำงานได้ระยะไกลสูงสุดเมื่อเทียบกับโฟโต้เซนเซอร์ประเภทอื่นๆ โดยมีตัวรับสัญญาณ จะติดตำแหน่งเดียวกับฝั่งของไม้แขนกั้น และตัวส่งสัญญาณติดไว้ตำแหน่งปลายแขนไม้กั้น
  2. โฟโต้เซนเซอร์เดินสายมีตัวสะท้อน ชนิดนี้จะมีตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณอยู่ในตัวเดียวกันเอง โดยที่เมื่อระบบทำงานสัญญาณที่ถูกส่งออกจากโฟโต้เซนเซอร์นั้นจะวิ่งไปยังแผ่นสะท้อน โดยลำแสงวิ่งในลักษณะเส้นตรง เมื่อลำแสงอินฟราเรทถูกแผ่นสะท้อนวิ่งกลับไปหายังกล่องโฟโต้เซนเซอร์ที่ทำงานเป็นทั้งตัวรับสัญญาณ เมื่อมีวัตถุหรือสิ่งของมาขวางระบบจะทำงาน โดยโฟโต้เซนเซอร์ติดตั้งง่ายช่างติดตั้งง่าย แต่ไม่เสถียรในการใช้งาน จะใช้สำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดเท่านั้น
  3. โฟโต้เซนเซอร์เดินสายไม่มีตัวสะท้อน ประเภทนี้มีตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณอยู่ในตัวเดียวกันเอง เหมือนแบบที่2 แต่จะไม่มีแผ่นสะท้อน และจะทำงานตรงข้ามกันคือ 

โดยลักษณะการทำงานของโฟโตเซนเซอร์นั้น จะทำงานโดยส่งสัญญาณออกจากโฟโต้เซนเซอร์นั้นจะวิ่งไปยังวัตถุสิ่งของที่มาขวางสะท้อนกลับวิ่งกลับไปหายังกล่องโฟโต้เซนเซอร์เอง 

แต่ในภาวะปกติเมื่อไม่มีวัตถุมาขวางนั้น ลำแสงจะยิ่งออกไปได้ในระยะกำหนดไว้ทำงาน โดยโฟโต้จะไม่ทำงานจนกว่ามีวัตถุเข้าใกล้ในระยะที่กำหนด ถึงจะสั่งไม้เปิดค้างจนกว่าวัตถุที่ผ่านไปนั้นจะพ้นจากระยะเซนเซอร์   ข้อดีคือติดตั้งง่ายช่างติดตั้งง่าย แต่ราคาสูง ใช้สำหรับหน้างานลานจอดรถที่ต้องการความพิเศษในการติดตั้ง