ไม้กั้นรถยนต์ Creative Innovation Technology(CIT) ดีอย่างไร

ไม้กั้นรถยนต์ Creative Innovation Technology(CIT) ดีอย่างไร

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและมีความทันสมัยเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่ประโยชน์ของไม้กั้นรถยนต์ของCreative InnovationTechnology(CIT) นั้นไม่ได้มีเพียงแค่สร้างความสะดวกสบาย มีความทันสมัย คุณภาพดีเยี่ยม ราคาถูก “สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้” นั้นหมายถึง การประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง รปภ. หรือ บุคลากรสำหรับดูแลการเข้า – ออกสถานที่นั้น ๆ โดยใช้วิธีการควบคุมด้วย รีโมท คีย์การ์ด ในระยะไกลไม่ต้องลงจากรถ

อีกทั้งยังมีระบบกล้องวงจรปิดจับที่ใบหน้าบุคคลภายในรถ และ กล้องวงจรปิดบันทึกป้ายทะเบียน ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดภัยจากปัญหาความกังวลต่อบุคคลภายนอก หรือมิจฉาชีพ ที่มีเจตนาไม่ดีที่จะเข้ามาในสถานที่นั้นๆได้ ไม่ว่าจะกลางวันหรือเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ คลายความกังวลใจของผู้พักอาศัย

สามารถใช้งานได้ตามปกติแม้ไฟดับ Creative Innovation Technology มีการดูแลทุกท่านตั้งแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นจนบริการหลังการขาย เราอยากให้ทุกที่ ที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยและลดปัญหาการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดและการสูญเสีย